Systémové produkty : Speciální spárovací hmoty

TF 150 Vysoce odolná spárovací hmota 2sl.

TF 150

 

BOTAMENT® TF 150 je minerální – anorganická silikátová spárovací hmota pro spáry o šířce od 2 do 15 mm. Produkt BOTAMENT® TF 150 byl vyvinut pro použití v oblastech silně zatěžovaných chemickými látkami jako např. ve farmaceutickém, papírenském a potravinářském průmyslu, rovněž do masných závodů či velkokapacitních kuchyní.

 

  • vysoká odolnost proti působení kyselin a chemikálií
  • vysoká tepelná odolnost
  • paropropustná
  • vysoká rezistence vůči mikrobiologickému bujení
  • elektrostaticky vodivá dle EN 108
   Oblasti použití

    

   Pro spárování:


   • hutných a slinutých dlaždic
   • kameninových dlaždic
   • čedičových dlaždic

    

   Příprava podkladu

    


   Ve spárách nesmí být zbytky lepidla, malty, separačních prostředků nebo nečistoty.

    

   Skladovatelnost

    

   Nesmí zmrznout. V chladu a suchu. V originálně uzavřených obalech minimálně 12 měsíců.

    

   Poměr míchání

    

   ~ 18 – 20 % tekutiny k sypké složce

    

   Doba na zpracování

    

   ~ 45 minut

    

   Pochůznost

    

   cca po 2 hodinách

    

   Mechanická odolnost

    

   cca po 24 hodinách

    

   Chemická odolnost

    

   cca po 24 hodinách

    

    

    

   • tekutou složku nalít do čisté nádoby na míchání
   • postupně dávkovat sypkou složku
   • řádně smísit po dobu nejméně 3 – 5 minut pomocí pomaluběžného míchacího zařízení (max. 400 ot. /min), až vznikne homogenní hmota
   • do spár nanášet pomocí speciální gumové stěrky
   • provést rozmytí spárovací hmoty pomocí navlhčené hydrohouby a bez prodlení provést konečné očištění dlaždic
   • vodu pro mytí měnit po každých 10 m2


   V průběhu prací a minimálně 7 dní po jejich dokončení je vhodné udržovat teplotu podkladu ≥ 10°C a teplotu vzduchu ≥ 15°C.

    

   Podmínky při zpracování

    

   +10°C až +30°C

   všeobecně 3°C nad rosným bodem

   relativní vlhkost ≤ 85 %

    

   Spotřeba

    

   rozměr dlaždic (cm): 24 x 11,5 (tažené pásky)

   šířka spár (mm): 8

   hloubka spár (mm): 10

   ~ 2,40 kg/m2


   rozměr dlaždic (cm): 20 x 20

   šířka spár (mm): 5

   hloubka spár (mm): 8

   ~ 0,87 kg/m2

    

   Důležitá upozornění

    

   Před první aplikací výrobku BOTAMENT® TF 150 doporučujeme konzultaci v naší technické kanceláři.


   BOTAMENT® TF 150 nesmí přijít do kontaktu s kyselinou fluorovodíkovou ani příbuznými sloučeninami.


   Pozor: při styku s oční sliznicí, dýchacími orgány a kůží způsobuje BOTAMENT® TF 150 poleptání. Při zpracování používejte vhodný pracovní oděv a ochranné pomůcky.


   Výrobek uchovávejte pouze v originálních obalech a neplňte jej do obalů z hliníku, zinku nebo jiných lehkých kovů.

    

   Balení
   Balení Přepravní jednotka Paleta Číslo výrobku EAN – kód
   30 kg komplet (25 kg papírový pytel složka »A« prášková 5 kg plastový obal složka »B« tekutina) Papírový pytel šedá (24) - - 00 00
   Soubory k uložení
   Kalkulačka spotřeby

   Zvolte balení

   Papírový pytel"šedá (24)" (30)

   Délka dlaždic (mm)
   Šířka dlaždic (mm)
   Tloušťka dlaždic (mm)
   Předpokládaná šířka spár (mm)
   Plocha k zaspárování (m²)
   Vyhledání prodejce
   Bezpečnostní list