Knihovna médií – Stavební hmoty


Pečetící nátěr ve skladovací hale (D)

Izolace spodní stavby – tlaková voda

BOTAMENT RD 1 - Kontaktní uzavírací vrstva