Systémové produkty : Utlumení kročejového hluku / oddělení od podkladu

AE Izolační a dělicí fólie  

AE Izolační a dělicí fólie

 

BOTAMENT® AE izolační a dělicí fólie je univerzálně použitelná jako spojená izolační vrstva pod keramickým obkladem či přírodními kameny ve vnitřním i vnějším prostředí.

Výrobek lze využít pro vytvoření izolace na stěnách a podlahách v soukromých i komerčních objektech. Také je vhodný do oblastí silně namáhaných vodou ve spojení s chemickým zatížením, např. velkokapacitních kuchyní.

 

  • elastická 
  • přezkoušena pro zatížení ve skupinách A0, A, B0, C
  • pro místnosti zatěžované vlhkostí, terasy a balkóny 
  • vysoká pevnost 
  • rychlý pracovní postup 
   Oblasti použití

    

   Pro izolování podkladu:

   • beton, lehčený beton a pórobeton
   • smíšené podklady plně
   • zaspárované zdivo 
   • potěry cementové (CT) i na bázi síranu vápenatého (CA)
   • mladý beton (≥ 3 měsíce)
   • omítky kategorií CS II, CS III a CS IV dle EN 998 (pevnost v tlaku ≥ 2,5 N/mm2)
   • staré keramické obklady a dlažby
   • BOTAMENT® BP konstrukční desky
   • cemento-vláknité desky
   • sádrokarton
   • sádrové bloky 

    

   Příprava podkladu

    

   Podklad se musí nacházet v tomto stavu:

   • suchý, čistý a bez námrazy
   • únosný
   • zbavený mastnoty, nátěrů, výpotků, separačních prostředků, prachu a volných částic


   Savé podklady je nutno opatřit penetračním nátěrem BOTAMENT® D 11.

    

   Skladovatelnost

    

   V chladu a suchu

    

    

    

   • rozvinout izolační a dělicí fólii BOTAMENT® AE
   • zkracovat pomocí nože na koberce nebo nůžek
   • na podklad nanést hladkou stranou zubové stěrky tenkou kontaktní vrstvu BOTAMENT® M 21, nebo BOTAMENT® M 10 Speed, poté rozprostřít vrstvu tmelu profilovanou stranou (zub – 4 nebo 6 mm)
   • BOTAMENT® AE – izolační a dělicí fólie se klade s překrytím 5 cm a musí se patřičně zatlačit do lepivého lůžka tmelu. 


   Následné lepení dlaždic na fólii BOTAMENT® AE je možné provádět pomocí tmelů BOTAMENT® M 21, M 10 Speed, M 29, M 29 HP, MULTISTONE®, či BOTAMENT®  EF 500EK 500. Překlenutí koutů, dilatačních spár provést systémovým izolačním pásem BOTAMENT® SB 78, pro nároží a trubní prostupy jsou k dispozici hotové systémové prvky.

    

   Důležitá upozornění

    

   Lepení izolační a dělicí fólie BOTAMENT® AE je úředně přezkoušeno v systémové skladbě s lepicími tmely BOTAMENT® M 21 a BOTAMENT® M 10 Speed.

    

   Balení
   Balení Přepravní jednotka Paleta Číslo výrobku EAN – kód
   délka: 10 m; šířka: 1 m Papírový pytel modrá - 25 kartonů ks. 87700100925609 4030905131420
   délka: 10 m; šířka: 1 m Papírový pytel modrá - 16 kartonů ks. 87700000915609 4030905130591
   Soubory k uložení
   Knihovna médií
   Vyhledání prodejce
   Bezpečnostní list