Systémové produkty : Penetrace, základní nátěry

A 60 Akrylátová injektážní pryskyřice

A 60

 

BOTAMENT® A 60 je nízkoviskózní dvousložková akrylátová prysky­řice k zalévání a kotvení trhlin a spár ve vnitřním i vnějším prostředí.  

 

 • pro uzavření trhlin v cementových potěrech
 • vynikající schopnost průniku do potěru
 • rychle vytvrzuje
 • kontrolovatelná rychlost vytvrzení
 • zpracovatelná i za nízkých teplot
Oblasti použití

 


 • k zalévání a kotvení trhlin > 0,2 mm a spár v mine­rálních podkladech
 • usazení, kotvení lišt a profil

 

Příprava podkladu

 

Podklad se musí nacházet v tomto stavu:

 • suchý, čistý a bez námrazy 
 • únosný
 • zbavený mastnoty, nátěrů, výpotků, separačních prostředků, prachu a volných částic

 

Skladovatelnost

 

V chladu (≤ + 20°C) a suchu, nesmí zmrznout. V originálně uzavřených obalech minimálně 6 měsíců.


Chránit před přímým slunečním svitem a teplotami > +40°C.

 

Doba na zpracování

 

přidání celé složky B: ~ 10 minut


přidání 1/2 složky B: ~ 20 minut

 

Pochůznost

 

po ~ 1 hodině

 

  • prášková složka (startér) se nasype do tekuté a obě složky se důkladně promíchají dřevěným míchadlem 
 • pro omezení chybného smísení hmoty BOTAMENT® A 60 se směs následně přelije (důkladně vyprázdnit vědro) do čisté nádoby a znovu promíchá


Zalití jemných trhlin:

 • rozšířit proříznutím, příp. navrtáním
 • dle potřeby provést příčné na­řezání obou spojovaných částí kolmo přes trhlinu (s odstupem 10 – 20 cm)

 

Teplota vzduchu a podkladu při zpracování

 

+2°C až +30°C

 

Spotřeba

 

v závislosti na způsobu použití 

 

Důležitá upozornění

 

Při teplotách nad +20°C přidávat maximálně 1/2 množství složky B (startéru).

 

Balení
Balení Přepravní jednotka Paleta Číslo výrobku EAN – kód
1 kg Plechová nádoba transparentní 6 ks v kartonu - 56000200115609 4030905060072
Soubory k uložení
Vyhledání prodejce
Bezpečnostní list