Systémové produkty : Multiprodukty

MULTILIGHT Multifunkční lepicí tmel C2 TE S1/S2

MULTILIGHT
cz_C2tE_S1_S2
cz_EC 1_Plus

 

MULTILIGHT® je multifunkční, lehčený lepicí tmel pro lepení bezmála všech keramických dlaždic na stěnách i podlahách ve vnitřním i vnějším prostředí.

 

 • velmi stabilní a vysoce flexibilní
 • zvláště vhodný pro velkoformátové dlaždice
 • vysoká vydatnost
 • dlouhá doba pro korekci a doba zavadnutí
 • pro vyrovnání podkladu do 20 mm
Použitelný jako:   
 •  tenkovrstvý tmel 
 •  tmel pro střední vrstvy 
 •  tekuté lože
 •  vyrovnávací hmota
Oblasti použití

 

Pro lepení:

 • hutných a slinutých dlaždic
 • pórovinových obkladů
 • tažených pásků
 • kameninových dlaždic
 • ručně formovaných dlaždic
 • keramické i skleněné mozaiky
 • skleněných obkladů
 • izolačních a lehkých desek


Povrch velmi hladkých desek (např. tvrzená pěna) je vhodné před lepením zdrsnit.

 

Vhodné podklady

 

 

 • beton, lehčený beton a pórobeton
 • plně zaspárované zdivo
 • cementové a vápenocementové omítky kategorií CS II, CS III a CS IV dle EN 998 a sádrové omítky dle EN 13279-1 (pevnost v tlaku ≥ 2,5 N/mm2)
 • BOTAMENT® BP konstrukční desky
 • staré keramické dlažby
 • sádrové bloky, sádrokarton, sádrovláknité desky
 • potěry cementové (CT) i na bázi síranu vápenatého (CA)

 

Příprava podkladu

 

Podklad se musí nacházet v tomto stavu:

 • suchý, čistý a bez námrazy
 • únosný
 • zbavený mastnoty, nátěrů, výpotků, separačních prostředků, prachu a volných částic
 • v rovině dle příslušných norem
 • savé podklady opatřit nátěrem BOTAMENT® D 11

 

Skladovatelnost

 

V chladu a suchu. V originálně uzavřených obalech minimálně 12 měsíců.

 

Poměr míchání

 

- Poměr míchání S1:

vyrovnání ~ 6,0 l vody / 15 kg

střední lůžko ~ 6,3 l vody / 15 kg

tenkovrstvé lůžko ~ 6,7 l vody / 15 kg

tekuté lůžko ~ 7,9 l vody / 15 kg


- Poměr míchání S2:

tenkovrstvé lůžko ~ 5,6 l BOTAMENT D 10 / + 1,1 l vody / 15 kg

tekuté lůžko ~ 6,7 l BOTAMENT D 10 / + 1,3 l vody / 15 kg

 

Doba zrání

 

~ 5 minut

 

Doba na uložení krytiny

 

~ 30 minut

 

Doba na zpracování

 

~ 3 - 4 hodiny

 

Největší tloušťka nanášené vrstvy

 

20 mm

 

Pochůznost

 

po ~ 24 hodinách

 

Plná zatížitelnost

 

po ~ 7 dnech

 

Možnost spárování

 

po ~ 24 hodinách

 

 


 • rozmíchat pomocí pomaluběžného míchadla do čisté studené vody až vznikne homogenní hmota pastovité konzistence 
 

Teplota vzduchu a podkladu při zpracování

 

+5°C až +30°C

 

Spotřeba

 

Spotřeba tenkovrstvé lůžko:

ozubení 4 mm ~ 1,0 kg/m2

ozubení 6 mm ~ 1,5 kg/m2

ozubení 8 mm ~ 2,1 kg/m2


Spotřeba střední lůžko:

~ 3,5 kg/m2


Spotřeba tekuté lůžko:

ozubení 8 mm ~ 1,9 kg/m2

ozubení 10 mm ~ 2,2 kg/m2

 

Důležitá upozornění

 

Při provádění keramických obkladů a dlažeb je třeba postupovat v souladu s platnými normami, směrnicemi a nejnovějšími technickými poznatky.

 

Soubory k uložení
Vyhledání prodejce
Bezpečnostní list