Systémové produkty : Průmysl a systémové skladby

RA 170 Izolační reaktivní pryskyřice 2sl.

RA 170

 

BOTAMENT® RA 170 slouží k vytváření spojených izolačních vrstev pod keramické dlaždice ve vnitřním i vnějším prostředí.

Produkt BOTAMENT® RA 170 je vhodný zejména pro použití do bazénů a izolování v oblastech, které budou vystaveny silnému zatížení vodou spolu s chemikáliemi, jako například v potravinářském průmyslu nebo mycích linkách automobilů.

Kromě toho lze hmotou BOTAMENT® RA 170 vytvářet ochranné vrstvy na podlahách v garážích a sklepech. 

 

 • vysoce elastická
 • překlenuje trhliny
 • zkoušeno pro oblasti zatížení ve skupinách A, B a C
 • vysoká chemická odolnost
 • pro mechanicky zatěžované plochy
 • pro ocelové podklady
Oblasti použití

 

Pro izolování:

 • beton, lehčený beton a pórobeton
 • plně zaspárované zdivo
 • potěry cementové (CT) 
 • omítky kategorií CS II, CS III a CS IV dle EN 998 (pevnost v tlaku ≥ 2,5 N/mm2)
 • BOTAMENT® BP konstrukční desky
 • cemento-vláknité desky  

 

Příprava podkladu

 

Podklad se musí nacházet v tomto stavu:

 • suchý, čistý a bez námrazy 
 • únosný
 • zbavený mastnoty, nátěrů, výpotků, separačních prostředků, prachu a volných částic
 • v rovině dle příslušných norem 


Minerální podklady penetrovat nátěrem BOTAMENT® E 120.

 

Skladovatelnost

 

V chladu, nesmí zmrznout. V originálně uzavřených obalech minimálně 12 měsíců.

 

Poměr míchání

 

2 (A): 1 (B)

 

Doba na zpracování

 

~ 20 minut

 

Pochůznost

 

po ~ 12 hodinách

 

Plná zatížitelnost

 

po ~ 7 dnech

 

 

 

 • přidat tvrdidlo (B) do pryskyřice (A) a navzájem řádně smísit po dobu nejméně 3 minut pomocí pomaluběžného míchacího zařízení
 • pro omezení chybného smísení hmoty BOTAMENT® RA 170 se směs následně přelije (důkladně vyprázdnit vědro) do čisté nádoby a znovu promíchá


Spojená izolační vrstva BOTAMENT® RA 170:

 • namíchanou hmotu postupně vylévat na podklad a celoplošně roztírat pomocí ocelové, či gumové stěrky, poté čerstvou vrstvu odvzdušnit (pomocí válečku s hroty)
 • po vytvrzení základní vrstvy provést nanášení další izolační vrstvy válečkem s krátkým vlasem nebo ocelo­vým hladítkem 


Izolační vrstvu BOTAMENT® RA 170 je nutné nanášet nejméně ve dvou pracovních krocích. Celková tloušťka vytvrzené izolační vrstvy musí dosahovat 1 mm (odpo­vídá vrstvě 1,1 mm za čerstva). Vrchní vrstvu stěrky BOTAMENT® RA 170 je nutné za čerstva zasypat sušeným křemičitým pískem o zrnitosti 0,5 – 1,2 mm a tak vytvořit kontakt pro následné lepení dlaždic. 

Ochranná vrstva BOTAMENT® RA 170:

 • namíchanou hmotu postupně vylévat na podklad a celoplošně roztírat pomocí stěrky nebo válečku, poté čerstvou vrstvu odvzdušnit (pomocí válečku s hroty)
 • po vytvrzení základní vrstvy provést nanášení krycí vrstvy válečkem s krátkým vlasem


Ochrannou vrstvu BOTAMENT® RA 170 je nutné nanášet nejméně ve dvou pracovních krocích.

 

Teplota vzduchu a podkladu při zpracování

 

+ 10°C až + 30°C

 

Spotřeba

 

 

 • spojená izolační vrstva : ~ 1,1 kg/ m2/ mm vrstvy
 • ochranný nátěr : 0,6 - 1,2 kg/ m2/ v závislosti na vlastnostech podkladu

 

Důležitá upozornění

 

Výrobek BOTAMENT® RA 170 je určený výhradně pro odborné zpracovatelské firmy.

 

Balení
Balení Přepravní jednotka Paleta Číslo výrobku EAN – kód
9 kg Nádoba z bílého plechu Barva produktu: šedá - - 54930700235609 4030905120202
Soubory k uložení
Vyhledání prodejce
Bezpečnostní list