Systémové produkty : Lepení přírodních kamenů

M 12 Stone Lepicí tmel pro přírodní kameny tenkovrstvý/tekuté lože

M 12 Stone

 

BOTAMENT® M 12 Stone je rychleschnoucí lepicí tmel vhodný k lepení mnohých kalibrovaných i nekalibrovaných přírodních kamenů na stěnách a podlahách ve vnitřním i vnějším prostředí. Dále ke kladení dlažeb konvenční metodou na čerstvé, zavlhlé potěry. 

 

 • rychleschnoucí
 • pro plochy s podlahovým vytápěním
 • barva: bílá
 • vysoká ochrana proti výkvětům a probarvení
 • krystalická vazba vody
Oblasti použití

 

Pro lepení: přírodních kamenů jako např. žuly, křemence, vápence (Solnhofer) a mramoru

 

Vhodné podklady

 

 

 • beton, lehčený beton a pórobeton
 • plně zaspárované zdivo  
 • cementové a vápenocementové omítky kategorií CS II, CS III a CS IV dle EN 998 a sádrové omítky dle EN 13279-1 (pevnost v tlaku ≥ 2,5 N/mm2)
 • staré keramické dlažby 
 • sádrové bloky, sádrokarton, sádrovláknité desky
 • potěry cementové (CT) i na bázi síranu vápenatého (CA)   

 

Příprava podkladu

 

Podklad se musí nacházet v tomto stavu:

 • suchý, čistý a bez námrazy  
 • únosný 
 • zbavený mastnoty, nátěrů, výpotků, separačních prostředků, prachu a volných částic
 • v rovině dle příslušných norem 
 • savé podklady opatřit nátěrem BOTAMENT® D 11

 

Skladovatelnost

 

V chladu a suchu. V originálně uzavřených obalech minimálně 9 měsíců.

 

Poměr míchání

 

tenkovrstvé lůžko: ~ 6,0 l vody/25 kg

tekuté lůžko: ~ 7,25 l vody / 25 kg

kontaktní lůžko: ~ 7,75 l vody / 25 kg

 

Doba zrání

 

~ 2 minuty

 

Doba na uložení krytiny

 

~ 15 minut

 

Doba na zpracování

 

~ 40 minut

 

Největší tloušťka nanášené vrstvy

 

10 mm

 

Pochůznost

 

po ~ 3 hodinách

 

Plná zatížitelnost

 

po ~ 24 hodinách

 

Možnost spárování

 

po ~ 3 hodinách

 

 

Použití – lepicí tmel:


 • rozmíchat pomocí pomaluběžného míchadla do čisté studené vody až vznikne homogenní hmota pastovité konzistence


Použití – kontaktní lůžko:


 • rozmíchat pomocí pomaluběžného míchadla do čisté studené vody až vznikne homogenní hmota  
 • BOTAMENT® M 12 Stone vylít na potěr a poté rozprostřít kontaktní vrstvu hladkou nebo profilovanou stranou zubové stěrky (kontrolovat zavadnutí, lepivost lože) 
 

Teplota vzduchu a podkladu při zpracování

 

+5°C až +30°C

 

Spotřeba

 

ozubení 6 mm ~ 2,5 kg/m²

ozubení 8 mm ~ 3,5 kg/m²

ozubení 10 mm ~ 4,0 kg/m²

 

Důležitá upozornění

 

Při kladení přírodních kamenů je třeba postupovat v souladu s platnými normami, směrnicemi a nejnovějšími technickými poznatky.

 

Balení
Balení Přepravní jednotka Paleta Číslo výrobku EAN – kód
25 kg Papírový pytel krémově bílá - 40 ks. 49223000375609007 4030905080261
Soubory k uložení
Vyhledání prodejce
Bezpečnostní list