Systémové produkty : Speciální spárovací hmoty

SF 100 Kyselinovzdorná spárovací hmota 2sl.

SF 100

 

BOTAMENT® SF 100 je spárovací hmota na minerální-anorganické bázi pro spáry o šířce od 3 do 15 mm. Výrobek je vhodný pro použití na stěnách a podlahách silně zatěžovaných kyselinami. BOTAMENT® SF 100 byl vyvinut speciálně pro použití v oblastech se specifickým zatížením, jako např. potravinářství, farmaceutický průmysl, nebo elektrárny.

 

  • vysoká odolnost proti kyselinám a kyselým chemikáliím
  • vysoká tepelná odolnost  
  • elektrostaticky vodivá 
  • vysoká pevnost v tlaku a oděruvzdornost
  • dobrá přilnavost ve spárách
   Oblasti použití

    

   Pro spárování:


   • hutných a slinutých dlaždic
   • teracových, betonových dlaždic
   • kameniny
   • hrubé keramiky 

    

   Vhodné podklady

    

    

    

   Příprava podkladu

    

   Lepicí tmel musí být v době spárování proschlý, aby nedošlo k lokálním odchylkám v odstínu spárovací hmoty.

    

   Skladovatelnost

    

   Nesmí zmrznout. V chladu a suchu. V originálně uzavřených obalech minimálně 12 měsíců.

    

   Poměr míchání

    

   ~ 18 – 20 % tekutiny k sypké složce

    

   Doba na zpracování

    

   ~ 60 minut

    

   Pochůznost

    

   ~ po 24 hodinách

    

   Mechanická odolnost

    

   ~ po 24 hodinách

    

   Chemická odolnost

    

   ~ za 7 dní

    

    

    

   • tekutou složku nalít do čisté nádoby na míchání
   • postupně dávkovat sypkou složku
   • řádně smísit po dobu nejméně 3 – 5 minut pomocí pomaluběžného míchacího zařízení (max. 400 ot. /min), až vznikne homogenní hmota
   • do spár nanášet pomocí speciální gumové stěrky
   • provést rozmytí spárovací hmoty pomocí navlhčené hydrohouby a bez prodlení provést konečné očištění dlaždic
   • vodu pro mytí měnit po každých 10 m2  
   • po započetí tuhnutí, se hmota nesmí znovu promíchávat
   • čerstvě vyspárovanou plochu chránit před působením vlhkosti (přímé zakrytí fóliemi není přípustné)

    

   Podmínky při zpracování

    

   + 12°C až + 30°C

   všeobecně 3°C nad rosným bodem

   relativní vlhkost ≤ 85 %

    

   Spotřeba

    

   rozměr dlaždic (cm): 24 × 11,5 

   šířka spár (mm):

   hloubka spár (mm): 10

   ~ 2,40 kg/m²


   rozměr dlaždic (cm): 10 × 10

   šířka spár (mm): 5

   hloubka spár (mm): 8

   ~ 1,72 kg/m²

    

   Důležitá upozornění

    

   Před první aplikací výrobku BOTAMENT® SF 100 doporučujeme konzultaci v naší technické kanceláři.


   Pozor: při styku s oční sliznicí, dýchacími orgány a kůží způsobuje BOTAMENT® SF 100 poleptání. Při zpracování používejte vhodný pracovní oděv a ochranné pomůcky.


   Výrobek uchovávejte pouze v originálních obalech a neplňte jej do obalů z hliníku, zinku nebo jiných lehkých kovů.

    

   Balení
   Balení Přepravní jednotka Paleta Číslo výrobku EAN – kód
   30 kg komplet (25 kg papírový pytel – složka A 5 kg plastová nádoba – složka B) Papírový pytel antracit - - 52100000375709 4030905110043
   Soubory k uložení
   Kalkulačka spotřeby

   Zvolte balení

   Papírový pytel"antracit" (30)

   Délka dlaždic (mm)
   Šířka dlaždic (mm)
   Tloušťka dlaždic (mm)
   Předpokládaná šířka spár (mm)
   Plocha k zaspárování (m²)
   Vyhledání prodejce
   Bezpečnostní list