Systémové produkty : Lepicí tmely

M 24 Flexibilní rychleschnoucí lepicí tmel C2 FT

M 24
cz_C2TF

 

BOTAMENT® M 24 je flexibilní tenkovrstvý tmel vhodný pro obkladačské práce, kdy je vyžadována možnost brzkého zaspárování a následné zátěže. Vhodný pro lepení téměř všech keramických dlaždic na stěnách a podlahách ve vnitřním i vnějším prostředí.

 

 • pochozí cca po 3 hodinách a lze spárovat
 • flexibilní
 • vysoce stabilní se sníženým skluzem
 • pro plochy s podlahovým vytápěním
 • pro lepení tepelně-izolačních desek
Oblasti použití

 

Pro lepení:

 • hutných a slinutých dlaždic
 • pórovinových obkladů
 • tažených pásků
 • kameninových dlaždic
 • malé i střední mozaiky 
 • betonových dlaždic
 • izolačních a lehkých desek


Povrch velmi hladkých desek (např. tvrzená pěna) je vhodné před lepením zdrsnit.

 

Vhodné podklady

 

 

 • beton, lehčený beton a pórobeton
 • plně zaspárované zdivo
 • cementové a vápenocementové omítky kategorií CS II, CS III a CS IV dle EN 998 a sádrové omítky dle EN 13279-1 (pevnost v tlaku ≥ 2,5 N/mm2)
 • BOTAMENT® BP konstrukční desky
 • staré keramické dlažby
 • sádrové bloky, sádrokarton, sádrovláknité desky
 • potěry cementové (CT) i na bázi síranu vápenatého (CA)
 

Příprava podkladu

 

Podklad se musí nacházet v tomto stavu:

 • suchý, čistý a bez námrazy
 • únosný
 • zbavený mastnoty, nátěrů, výpotků, separačních prostředků, prachu a volných částic


Savé podklady opatřit nátěrem BOTAMENT® D 11.

 

Skladovatelnost

 

V chladu a suchu. V originálně uzavřených obalech minimálně 9 měsíců.

 

Poměr míchání

 

~ 7 l vody / 25 kg

 

Doba zrání

 

3 minut

 

Doba na uložení krytiny

 

~ 15 minut

 

Doba na zpracování

 

~ 30 minut

 

Největší tloušťka nanášené vrstvy

 

5 mm

 

Pochůznost

 

po ~ 3 hodinách

 

Plná zatížitelnost

 

po ~ 24 hodinách

 

Možnost spárování

 

po ~ 3 hodinách

 

 


 • rozmíchat pomocí pomaluběžného míchadla do čisté studené vody až vznikne homogenní hmota pastovité konzistence
 

Teplota vzduchu a podkladu při zpracování

 

+5°C až +30°C

 

Spotřeba

 

ozubení 6 mm ~ 2,5 kg/m2

ozubení 8 mm ~ 3,4 kg/m2

ozubení 10 mm ~ 4,0 kg/m2

 

Důležitá upozornění

 

Při provádění keramických obkladů a dlažeb je třeba postupovat v souladu s platnými normami, směrnicemi a nejnovějšími technickými poznatky.

 

Balení
Balení Přepravní jednotka Paleta Číslo výrobku EAN – kód
25 kg Papírový pytel šedá - 40 ks. 49140700376009 4030905080087
Soubory k uložení
Vyhledání prodejce
Bezpečnostní list