Systémové produkty : Vyrovnání stěn a podlah

M 49 Samonivelační stěrka

M 49

 

M 49 je samonivelační stěrka k vyrovnání běžně zatěžovaných podlah ve vnitřním prostředí.

 

  • pochozí po cca 6 hodinách
  • pro plochy s podlahovým vytápěním
  • vysoká pevnost povrchu 
  • výborný rozliv
Vhodné podklady

 

 

 

Skladovatelnost

 

V chladu a suchu. V originálně uzavřených obalech minimálně 9 měsíců.

 

Poměr míchání

 

~ 5,5 l vody / 25 kg

 

Optimální vodní součinitel

 

22 %

 

Doba zrání

 

~ 3 minuty

 

Doba na zpracování

 

~ 30 minut

 

Největší tloušťka nanášené vrstvy

 

- Tloušťka vrstvy bez křemičitého písku: 3 – 15 mm


- Tloušťka vrstvy s křemičitým pískem max. 30 % písku (zrnitost 0,6 – 1,2 mm) ≙ 7,5 kg písku / 25 kg: 15 – 30 mm

 

Pochůznost

 

cca po 6 hodinách

 

 

 

  • před litím produktu BOTAMENT® M 49 uložit okrajovou pásku na stěny 
  • rozmíchat pomocí pomaluběžného mí­cha­dla do čisté studené vody
  • doba míchání: nejméně 3 minuty
  • po době zrání znovu krátce promíchat

 

Teplota vzduchu a podkladu při zpracování

 

+5°C až +30°C

 

Spotřeba

 

cca 1,6 kg/m2 / mm vrstvy

 

Balení
Balení Přepravní jednotka Paleta Číslo výrobku EAN – kód
25 kg Papírový pytel šedá - 42 ks. 18949400375609007 4030905060195
Soubory k uložení
Vyhledání prodejce
Bezpečnostní list