Systémové produkty : Rychlovazné potěry

M 54 FM Rychleschnoucí potěr

M 54 FM

 

BOTAMENT M 54 FM je rychleschnoucí směs na bázi cementu pro výrobu rychleschnoucích spojených, oddělených i plovoucích potěrů.

 

 • po 24 hodinách možné pøedláždìní
 • hydrofobní (vysoká ochrana vùèi provlhnutí)
 • pro vnitøní i vnìjší použití
 • hotová smìs, není nutné pøidávání písku
 • dlouhá doba na zpracování
Oblasti použití

 

pro vytvoření cementových potěrů: na oddělující vrstvy; spojených s podkladem; na tepelně-izolační vrstvy; s podlahovým vytápěním

 • pro použití do místností zatěžovaných vlhkostí
 • pro vylepšení a opravy starých cementových potěrů
 • pro opravy cementových podkladů před pokládáním potěrů
 • pro usazení kotev do podlah a plotových kůlů
 

Příprava podkladu

 

Podklad se musí nacházet v tomto stavu:

 • suchý, čistý a bez námrazy
 • únosný
 • zbavený mastnoty, nátěrů, výpotků, separačních prostředků, prachu a volných částic.Spojený potěr:

 • připravit kontaktní můstek z přísady BOTAMENT D 10 a vody (v poměru 1 : 1)
 • kontaktní můstek nanést na zvlhčený podklad a přimísit část připravené směsi BOTAMENT M 54FM a pečlivě vytvořit kontaktní vrstvu.Nanášení potěru se provádí do čerstvé, vlhké kontaktní vrstvy.


Oddělený potěr:

Při ukládání potěru na vhodnou separační vrstvu není nutný žádný kontaktní můstek.

 

Skladovatelnost

 

Nesmí zmrznout. V chladu a suchu. V originálně uzavřených obalech minimálně 9 měsíců.

 

Poměr míchání

 

max. 1,5 – 1,75 l vody / 25 kg

 

Vyzrálost

 

Vyzrálost potěrů BOTAMENT® M 54FM od položení po kladení následných vrstev je obvykle dosažena po uplynutí doby, resp. po dosažení maximálních hodnot zbytkové vlhkosti (CM – měření):


Druh krytin (nevytápěný potěr):

keramické krytiny a přírodní kameny: ≤ 2,00 %

elastické a textilní krytiny: ≤ 2,00 %

parkety, laminát a dřevěné kostky: ≤ 2,00 %


Druh krytin (vytápěný potěr):

keramické krytiny a přírodní kameny:≤ 2,00 %

elastické a textilní krytiny: ≤ 1,80 %

parkety, laminát a dřevěné kostky: ≤ 1,80 %


Hodnoty jsou platné pro spojené, oddělené i plovoucí potěry.

 

Doba na zpracování

 

~ 90- 120 minut

 

Tloušťka vrstvy

 

10 - 80 mm

 

Pochůznost

 

po ~ 4 až 6 hodinách

 

 

Pro míchání cementového potěru lze použít běžná míchací zařízení, případně míchací a dopravní pumpy. Při přerušení prací je vždy nutné používané zařízení a hadice ihned důkladně vyčistit.

 

Teplota vzduchu a podkladu při zpracování

 

+ 5° C až + 25° C

 

Spotřeba

 

~ 20 kg/ m²/ cm

 

Balení
Balení Přepravní jednotka Paleta Číslo výrobku EAN – kód
25 kg Papírový pytel šedá - 40 ks. 18565400375609 4030905140408
Soubory k uložení
Vyhledání prodejce
Bezpečnostní list