Systémové produkty : Rychlovazné potěry

M 54 Pojivo pro rychleschnoucí potěry

M 54

 

BOTAMENT M 54 je pojivo na bázi cementu pro výrobu rychleschnoucích spojených, oddělených i plovoucích potěrů.

 

 • po 24 hodinách možné pøedláždìní
 • hydrofobní (vysoká ochrana vùèi provlhnutí)
 • pro vnitøní i vnìjší použití
 • dlouhá doba na zpracování
 • zpracovatelné i strojnì
Oblasti použití

 


 • pro vytvoření cementových potěrů:
 • na oddělující vrstvy
 • spojených s podkladem
 • na tepelně-izolační vrstvy
 • s podlahovým vytápěním • pro použití do místností zatěžovaných vlhkostí
 • pro vylepšení a opravy starých cementových potěrů
 • pro opravy cementových podkladů před pokládáním potěrů
 • pro usazení kotev do podlah a plotových kůlů
 

Příprava podkladu

 

Podklad se musí nacházet v tomto stavu:


 • suchý, čistý a bez námrazy
 • únosný
 • zbavený mastnoty, nátěrů, výpotků, separačních prostředků, prachu a volných částicSpojený potěr:


 • připravit kontaktní můstek z přísady BOTAMENT D 10 a vody (v poměru 1 : 1)
 • kontaktní můstek nanést na zvlhčený podklad a přimísit část připravené směsi BOTAMENT M 54 s betonářským pískem (poměr 1 : 3,5 zrnitost 0 – 8 mm) a pečlivě vytvořit kontaktní vrstvu


Nanášení potěru se provádí do čerstvé, vlhké kontaktní vrstvy.


Oddělený potěr:

Při ukládání potěru na vhodnou separační vrstvu není nutný žádný kontaktní můstek.

 

Skladovatelnost

 

V chladu a suchu, nesmí zmrznout. V originálně uzavřených obalech minimálně 9 měsíců.

 

Poměr míchání

 

max. 6,5 l vody / 25 kg pojiva

 

Vyzrálost

 

Vyzrálost potěrů BOTAMENT® M 54 od položení po kladení následných vrstev je obvykle dosažena po uplynutí doby, resp. po dosažení maximálních hodnot zbytkové vlhkosti (CM – měření):


Druh krytin nevytápěný potěr:

keramické krytiny a přírodní kameny: ≤ 2,00 %

elastické a textilní krytiny: ≤ 2,00 %

parkety, laminát a dřevěné kostky: ≤ 2,00 %


Druh krytin nevytápěný vytápěný potěr:

keramické krytiny a přírodní kameny: ≤ 2,00 %

elastické a textilní krytiny: ≤ 1,80 %

parkety, laminát a dřevěné kostky: ≤ 1,80 %

 

Doba na zpracování

 

90 - 120 minut

 

Tloušťka vrstvy

 

10 bis 80 mm

 

Pochůznost

 

po ~ 4 až 6 hodinách

 

 

Pro míchání cementového potěru lze použít běžná míchací zařízení, případně míchací a dopravní pumpy. Při přerušení prací je vždy nutné používané zařízení a hadice ihned důkladně vyčistit.


Spotřeba materiálu na 200 l objem:


Poměr míchání 1:4:

BOTAMENT M 54 : 60 kg (3 pytle)

betonářský písek 0- 8 mm : 240 kg

voda : max. 19,5 l


Poměr míchání 1:3,5:

BOTAMENT M 54 : 60 kg (3 pytle)

betonářský písek 0- 8 mm : 210 kg

voda : max. 19,5 l


Poměr míchání 1:3:

BOTAMENT M 54 : 60 kg (3 pytle)

betonářský písek 0- 8 mm : 180 kg

voda : max. 19,5 l

 

Teplota vzduchu a podkladu při zpracování

 

+ 5° C až + 25° C

 

Důležitá upozornění

 

Další podrobnosti vyhledejte prosím v našem technickém listu n

www.botament.com.

 

Balení
Balení Přepravní jednotka Paleta Číslo výrobku EAN – kód
20 kg Papírový pytel šedá - 40 ks. 0 0
Soubory k uložení
Vyhledání prodejce
Bezpečnostní list