Systémové produkty : Sanace & kosmetika betonu

Renovation HB 1 Protikorozní ochrana, spojovací můstek

Renovation HB 1

 

BOTAMENT Renovation HB 1 je jednosložkový protikorozní a spojovací nátěr na minerální bázi pro opravy betonů se statickou funkcí a bez statické funkce.  

 

 • rychlý postup 
 • vysoká ochrana proti korozi
 • pro vnitřní i vnější použití
 • lehká zpracovatelnost
 • vhodný pro zpracování nad hlavou   
Oblasti použití

 

 

 • aktivní protikorozní ochrana ocelové výztuže v rámci oprav betonů
 • spojovací můstek pro hrubou reprofilační maltu 

 

Vhodné podklady

 


 • beton
 • zdivo
 • cementové potěry (CT) 
 

Příprava podkladu

 

Podklad se musí nacházet v tomto stavu: • čistý a bez námrazy 
 • únosný
 • matně vlhký  
 • zbavený mastnoty, nátěrů, výpotků, separačních pro­středků, prachu a volných částic
 • ošetřovaná armovací ocel musí být čistá ve smyslu EN ISO 12 944, díl 4 – stupeň čistoty SA 2 1/2
 

Skladovatelnost

 

V chladu a suchu. V originálně uzavřených obalech minimálně 12 měsíců.

 

Poměr míchání

 

~ 0,8 – 1,0 l vody / 5 kg

 

Doba na zpracování

 

~ 60 minut

 

 

 

 • rozmíchat pomocí pomaluběžného míchadla do čisté studené vody
 • po namíchání BOTAMENT® Renovation HB 1 plynule nanášet pomocí vhodného náčiní (lžíce, hladítka, štětky) 

 

Teplota vzduchu a podkladu při zpracování

 

+5°C až +30°C

 

Spotřeba

 

cca 1,0 kg/m2

 

Časový odstup mezi jednotlivými vrstvami

 

- mezi 1. a 2. protikorozním nátěrem: ~ 3 hodiny


- mezi 2. protikorozním nátěrem a spojovacím můstkem: ~ 3 hodiny


- mezi spojovacím můstkem a hrubou reprofilační maltou: do čerstvé kontaktní vrstvy

 

Balení
Balení Přepravní jednotka Paleta Číslo výrobku EAN – kód
5 kg Papírový pytel šedá 4 ks v PE-fólii - 44000700195609 4030905102314
Soubory k uložení
Vyhledání prodejce
Bezpečnostní list