Productsystemen: Toevoegmiddelen voor beton & mortel

UV 2 HP Zeer bestendige ondergrondcoating 2K

UV 2 HP

 

BOTAMENT UV 2 HP is een hoogwaardig impregnatie- en coatingmiddel met een zijdeglans voor minerale ondergronden binnen en buiten. BOTAMENT UV 2 HP geschikt voor de sanering van beschadigde betonoppervlakken vooral in de landbouwsector


 

 • Zeer goed bestand tegen abrasie
 • Voor mechanisch en chemisch belaste oppervlakken
 • Zeer goed bestand tegen organische en anorganische zuren
 • Weinig geur
 • Voor wand en vloer
Toepassingsgebieden

 

Impregnatie en afdichting van:
 • Beton

 • Cementen dekvloeren

 • Oude lagen op basis van reactieharsen


 

Voorbereiding van de ondergrond

 

De ondergrond moet zich in de volgende toestand bevinden:
 • zuiver en vorstvrij

 • stabiel

 • vrij zijn van vet, wateroplosbare lagen, cementsluier, scheidingsmiddelen en loszittende delen


 

Opslag

 

koel, droog en vorstvrij minstens 12 maand houdbaar in de gesloten originele verpakking.

 

Mengverhouding

 

Component A : B = 10 :3

 

Verwerkingstijd

 

~ 45 minuten

 

Begaanbaar

 

nach ~ 24 Stunden

 

 

 
  • De B-component bij de A-component voegen en beide in een langzaam draaiende menginstallatie
  • minstens 3 minuten mengen
  • om mengfouten te vermijden BOTAMENT® UV 2 HP daarna in een zuivere recipiënt overgieten (recipiënt goed uitkrabben) en nogmaals mengen • het gemengde materiaal met een kortharige lamsvelrol op de droge grondlaag volledig uitrollen

Versiegelungen aus BOTAMENT® UV 2 HP sollten mindes-tens zweilagig ausgeführt werden. Coatingen uit BOTAMENT® UV 2 HP moeten minstens in twee lagen aangebracht worden. Voor een slipvrij oppervlak moet de eerste laag BOTAMENT® UV 2 HP in natte toestand met gedroogd kwartszand (korrel 0,1- 0,3 mm (vb. zandmengsel H 32) bestrooid worden.


 

Verwerkings- en ondergrondtemperatuur

 

+ 8 °C tot + 30 °C

over het algemeen 3° C boven de dauwpunttemperatuur

relatieve luchtvochtigheid ≤ 85%

 

Verbruik

 

~ 0,30 kg/m² (per laag)


 

Tijd tussen de afzonderlijke lagen

 

≤ 48 uur

 

Belangrijke richtlijnen

 

BOTAMENTÒ UV 2 HP moet tijdens de uitharding

afgeschermd worden van vocht.

 

Recipiënt
Recipiënt Verzendeenheid Verkrijgbaar op pallet Artnr. EAN-code
10 kg Blikken emmer kiezelgrijs - - 53407320245609 4030905002119
Versiegelung 10 kg Blikken emmer grün - 56 Geb./Pal. Stuks 53407600245609 4030905002133
Grundierung 1 kg Blik transparent - - 50700010115609 4030905110739
Grundierung 5 kg Blikken emmer transparent - - 50700010195609 4030905110760
Downloads
Handelaar zoeken
Veiligheidsinformatieblad