Productsystemen: Toevoegmiddelen voor beton & mortel

BV 2 Vloercoating 2K

BV 2

 

BOTAMENT BV 2 is een hoogwaardig impregnatie- en coatingmiddel met een zijdeglans voor minerale ondergronden binnen en buiten. BOTAMENT BV 2 is geschikt voor oppervlakken die onderhevig zijn aan personenverkeer of sporadisch autoverkeer.


 

 • Zowel voor droge als vochtige omgevingen
 • Voor mechanisch en chemisch belaste oppervlakken
 • Zeer goed bestand tegen benzine, olie en weekmakers uit banden
 • Weinig geur
 • moeilijk ontvlambaar (classificatie Bfl - s1 volgens DIN EN 13501-1)
Toepassingsgebieden

 

Impregnatie en afdichting van:
 • Beton

 • Cementen dekvloeren

 • Oude lagen op basis van reactieharsen


 

Voorbereiding van de ondergrond

 

De ondergrond moet zich in de volgende toestand bevinden:
 • zuiver en vorstvrij

 • stabiel

 • vrij zijn van vet, wateroplosbare lagen, cement-sluier, scheidingsmiddelen en loszittende delen


 

Opslag

 

koel, droog en vorstvrij minstens 12 maand houdbaar in de gesloten originele verpakking.

 

Mengverhouding

 

Component A : B = 3 :1

 

Verwerkingstijd

 

~ 120 minuten

 

Begaanbaar

 

na ~ 16 uur

 

Volledig belastbaar

 

na ~ 7 dagen

 

 

Grondlaag uit BOTAMENT® BV 2 transparant: - De B-component bij de A-component voegen en beide in een langzaam draaiende menginstallatie minstens 3 minuten mengen - om mengfouten te vermijden BOTAMENT® BV 2 daarna in een zuivere recipiënt overgieten (recipiënt goed uitkrabben) en nogmaals mengen - het gemengde materiaal met een kortharige lamsvelrol uitrollen Afdichting uit BOTAMENT® BV 2 steengrijs: - De B-component bij de A-component voegen en beide in een langzaam draaiende menginstallati minstens 3 minuten mengen - om mengfouten te vermijden BOTAMENT® BV 2 daarna in een zuivere recipiënt overgieten (recipiënt goed uitkrabben) en nogmaals mengen - het gemengde materiaal met een kortharige lamsvelrol op de droge grondlaag volledig uitrollen - aanbrengen van de bovenlaag op de gedroogde onderlaag met een kortharige lamsvelrol Afdichtingen uit BOTAMENT® BV 2 moeten minstens in twee lagen aangebracht worden. Voor een slipvrij oppervlak moet de eerste laag BOTAMENT® BV 2 in natte toestand met gedroogd kwartszand (korrel 0,1- 0,3 mm (vb. zandmengsel H 32) bestrooid worden.


 

Verwerkings- en ondergrondtemperatuur

 

+ 10 °C tot + 30 °C

over het algemeen 3° C boven de dauwpunttemperatuur relatieve luchtvochtigheid ≤ 85%

 

Verbruik

 

transparant ~ 0,20 kg/m² steengrijs ~ 0,25 kg/m²


 

Tijd tussen de afzonderlijke lagen

 

≤ 48 uur

 

Belangrijke richtlijnen

 

BOTAMENT® BV 2 moet tijdens de uitharding afgeschermd worden van vocht.


BOTAMENT® BV 2 is uitsluitend voor gebruik door professionals bestemd.

 

Recipiënt
Recipiënt Verzendeenheid Verkrijgbaar op pallet Artnr. EAN-code
Grondlaag 1 kg Blik transparant - - 50700010115609 4030905110692
Afdichting 5 kg Blikken emmer steengrijs - - 50707300195609 4030905110685
Grundierung 4 kg Blikken emmer transparent - - 50700010195609 4030905110760
Downloads
Handelaar zoeken
Veiligheidsinformatieblad