Systémové produkty : Lepicí tmely

M 21 P Bílý flexibilní tmel C2 TE

M 21 P
cz_C2TE

 

Pro lepení obkladů a dlažeb z pórovinových, hutných i slinutých dlaždic. Rovněž se hodí pro lepení izolačních a lehkých stavebních desek. Pro vnitřní i vnější prostředí.

 

 • flexibilní
 • vysoce stabilní se sníženým skluzem 
 • pro plochy s podlahovým vytápìním
 • pro lepení obklad na obklad
 • dlouhá doba pro korekci a uložení obkladu
Oblasti použití

 

 

Pro lepení 


 • hutných a slinutých dlaždic 
 • pórovinových obkladů  
 • tažených pásků  
 • kameninových dlaždic  
 • ručně formovaných dlaždic 
 • keramické i skleněné mozaiky 
 • izolačních a lehkých desek
 • přírodních kamenů, které nejsou citlivé na probarvení   Povrch velmi hladkých desek (např. tvrzená pěna) je vhodné před lepením zdrsnit.

 

Vhodné podklady

 

 

 • beton, lehčený beton a pórobeton 
 • plně zaspárované zdivo
 • cementové a vápenocementové omítky kategorií CS II, CS III a CS IV dle EN 998 a sádrové omítky dle EN 13279-1 (pevnost v tlaku ≥ 2,5 N/mm2)
 • BOTAMENT® BP konstrukční desky 
 • staré keramické dlažby 
 • sádrové bloky, sádrokarton, sádrovláknité desky
 • potěry cementové (CT) i na bázi síranu vápenatého (CA)  
 • zapískované asfaltové potěry (IC 10)

 

Příprava podkladu

 

 

Podklad se musí nacházet v tomto stavu:  • suchý, čistý a bez námrazy  
 • únosný 
 • zbavený mastnoty, nátěrů, výpotků, separačních prostředků, prachu a volných částic
 • v rovině dle příslušných norem 
 • savé podklady opatřit nátěrem BOTAMENT® D 11

 

Poměr míchání

 

7,25 l vody / 25 kg

 

Doba zrání

 

~ 5 minut

 

Doba na uložení krytiny

 

~ 30 minut

 

Doba na zpracování

 

~ 3 hodiný

 

Největší tloušťka nanášené vrstvy

 

5 mm

 

Pochůznost

 

po ~ 24 hodinách

 

Možnost spárování

 

po ~ 24 hodinách

 

 

Rozmíchat pomocí pomaluběžného míchadla do čisté studené vody až vznikne homogenní hmota pastovité konzistence.

 

Spotřeba

 

ozubení   6 mm cca. 2,4 kg/m2

ozubení   8 mm cca. 3,2 kg/m2

ozubení 10 mm cca. 3,8 kg/m2 

 

Důležitá upozornění

 

Při provádění keramických obkladů a dlažeb je třeba postupovat v souladu s platnými normami, směrnicemi a nejnovějšími technickými poznatky.

 

Balení
Balení Přepravní jednotka Paleta Číslo výrobku EAN – kód
25 kg Papírový pytel bílá - 42 ks. 49184000375609007 4030905080032
Soubory k uložení
Vyhledání prodejce
Bezpečnostní list