Systémové produkty : Lepicí tmely

M 27 Tmel pro středněvrstvé lepení C1 T

M 27
cz_c1t

 

BOTAMENT® M 27 je vhodný pro lepení téměř všech keramických dlaždic na stěnách a podlahách ve vnitřním i vnějším prostředí. 

 

 • vysoce stabilní se sníženým skluzem
 • pro vrstvy do 20 mm
 • pro plochy s podlahovým vytápěním
 • pro trvalé zatížení pod vodní hladinou 
Oblasti použití

 

 

Pro lepení 


 • hutných dlaždic 
 • pórovinových obkladů  
 • tažených pásků  
 • kameninových dlaždic  
 • ručně formovaných dlaždic a cotta 
 • přírodních kamenů, které nejsou citlivé na probarvení  
 • betonových desek

 

Vhodné podklady

 

 

beton, lehčený beton a pórobeton 


plně zaspárované zdivo (vyjma smíšeného)  


cementové a vápenocementové omítky kategorií CS II, CS III a CS IV dle EN 998 a sádrové omítky dle EN 13279-1 (pevnost v tlaku ≥ 2,5 N/mm2)


BOTAMENT® BP konstrukční desky 


sádrové bloky, sádrokarton, sádrovláknité desky


potěry cementové (CT) i na bázi síranu vápenatého (CA)

 

Příprava podkladu

 

 

Podklad se musí nacházet v tomto stavu: 


 • suchý, čistý a bez námrazy  
 • únosný 
 • zbavený mastnoty, nátěrů, výpotků, separačních prostředků, prachu a volných částic
 • v rovině dle příslušných norem 
 • savé podklady opatřit nátěrem BOTAMENT® D 11

 

Skladovatelnost

 

V chladu a suchu. V originálně uzavřených obalech minimálně 12 měsíců.

 

Poměr míchání

 

~ 5,25 l vody / 25 kg

 

Doba na uložení krytiny

 

~ 20 minut

 

Doba na zpracování

 

~ 1 hodinu

 

Největší tloušťka nanášené vrstvy

 

20 mm

 

Pochůznost

 

po ~ 24 hodinách

 

Možnost spárování

 

po ~ 24 hodinách

 

 

 

 • rozmíchat pomocí pomaluběžného míchadla do čisté studené vody až vznikne homogenní hmota pastovité konzistence

 

Teplota vzduchu a podkladu při zpracování

 

+5°C až +30°C

 

Spotřeba

 

ozubení 8 mm cca. 3,6 kg/m2

ozubení 10 mm cca. 4,5 kg/m2

støednìvrstvé lože cca. 7,0 kg/m2 

 

Důležitá upozornění

 

Při provádění keramických obkladů a dlažeb je třeba postupovat v souladu s platnými normami, směrnicemi a nejnovějšími technickými poznatky.

 

Balení
Balení Přepravní jednotka Paleta Číslo výrobku EAN – kód
25 kg Papírový pytel šedá - 42 ks. 49150700375609007 4030905080100
Soubory k uložení
Vyhledání prodejce
Bezpečnostní list