Systémové produkty : Lepicí tmely

M 19 Tenkovrstvý lepicí tmel C1 T

M 19
cz_c1t

 

BOTAMENT® M 19 je tenkovrstvý lepicí tmel, který lze použít na stěnách a podlahách.

 

 • vysoká stabilita  
 • pro vnitřní i vnější použití
 • zvýšená mrazuvzdornost  
 • pro slinuté dlaždice v interiéru 
 • pro stěny i podlahy
Oblasti použití

 

Pro lepení:

 • pórovinových obkladů  
 • hutných dlaždic
 • slinutých dlaždic 
 • tažených a lisovaných pásků
 • betonových dlaždic

 

Vhodné podklady

 

 

 • beton 
 • vyspárované zdivo (vyjma smíšeného) 
 • cementové a vápenocementové omítky kategorií CS II, CS III a CS IV dle EN 998 a sádrové omítky dle EN 13279-1 (pevnost v tlaku ≥ 2,5 N/mm2)
 • cementové potěry (CT)

 

Příprava podkladu

 

Podklad se musí nacházet v tomto stavu:

 • suchý, čistý a bez námrazy
 • únosný
 • zbavený mastnoty, nátěrů, výpotků, separačních prostředků, prachu a volných částic
 • v rovině dle příslušných norem


Savé podklady opatřit nátěrem BOTAMENT® D 11.

 

Skladovatelnost

 

V chladu a suchu. V originálně uzavřených obalech minimálně 12 měsíců.

 

Poměr míchání

 

~ 7 l vody / 25 kg

~ 1,4 l vody / 5 kg

 

Doba zrání

 

5 minut

 

Doba na uložení krytiny

 

~ 20 minut

 

Doba na zpracování

 

~ 2 hodiny

 

Největší tloušťka nanášené vrstvy

 

5 mm

 

Pochůznost

 

po ~ 24 hodinách

 

Plná zatížitelnost

 

za ~ 7 dní

 

Možnost spárování

 

po ~ 24 až 48 hodinách

 

 

Rozmíchat pomocí pomaluběžného míchadla do čisté studené vody až vznikne homogenní hmota pastovité konzistence.

 

Teplota vzduchu a podkladu při zpracování

 

+5°C až +30°C

 

Spotřeba

 

ozubení 6 mm: ~ 2,6 kg/m²

ozubení 8 mm: ~ 3,4 kg/m²

ozubení 10 mm: ~ 3,9 kg/m²

 

Důležitá upozornění

 

Při provádění keramických obkladů a dlažeb je třeba postupovat v souladu s platnými normami, směrnicemi a nejnovějšími technickými poznatky.

 

Soubory k uložení
Vyhledání prodejce
Bezpečnostní list