Systémové produkty : Lepicí tmely

M 22 HP Prémiový flexibilní lepicí tmel – tenkovrstvé/střední lůžko C2 TE S1

M 22 HP
cz_C2TE_S1

 

BOTAMENT® M 22 HP je vydatný flexibilní lepicí tmel pro lepení téměř všech keramických dlaždic na stěnách a podlahách ve vnitřním i vnějším prostředí.

 

 • vysoce vydatný
 • vysoce flexibilní
 • vysoce stabilní
 • pro plochy s podlahovým vytápěním
 • při zpracování velmi poddajný
Oblasti použití

 

Pro lepení:

 • hutných a slinutých dlaždic
 • pórovinových obkladů
 • tažených pásků
 • kameninových dlaždic
 • ručně formovaných dlaždic
 • keramické i skleněné mozaiky
 • izolačních a lehkých desek


Povrch velmi hladkých desek (např. tvrzená pěna) je vhodné před lepením zdrsnit.

 

Vhodné podklady

 

 

 • beton, lehčený beton a pórobeton
 • plně zaspárované zdivo
 • cementové a vápenocementové omítky kategorií CS II, CS III a CS IV dle EN 998 a sádrové omítky dle EN 13279-1 (pevnost v tlaku ≥ 2,5 N/mm²)
 • BOTAMENT® BP konstrukční desky
 • staré keramické dlažby
 • sádrové bloky, sádrokarton, sádrovláknité desky
 • potěry cementové (CT) i na bázi síranu vápenatého (CA)
 

Příprava podkladu

 

Podklad se musí nacházet v tomto stavu:

 • suchý, čistý a bez námrazy
 • únosný
 • zbavený mastnoty, nátěrů, výpotků, separačních prostředků, prachu a volných částic
 • v rovině dle příslušných norem


Savé podklady opatřit nátěrem BOTAMENT® D 11.

 

Skladovatelnost

 

V chladu a suchu. V originálně uzavřených obalech minimálně 12 měsíců.

 

Poměr míchání

 

tenkovrstvé lůžko ~ 7,8 l vody / 20 kg

střední lůžko ~ 7,4 l vody / 20 kg

 

Doba zrání

 

2 minuty

 

Doba na uložení krytiny

 

~ 30 minut

 

Doba na zpracování

 

~ 3 – 4 hodiny

 

Největší tloušťka nanášené vrstvy

 

20 mm

 

Pochůznost

 

po ~ 24 hodinách

 

Plná zatížitelnost

 

za ~ 7 dní

 

Možnost spárování

 

po ~ 24 hodinách

 

 


 • rozmíchat pomocí pomaluběžného míchadla do čisté studené vody až vznikne homogenní hmota pastovité konzistence.
 

Teplota vzduchu a podkladu při zpracování

 

+5°C až +30°C

 

Spotřeba

 

Spotřeba tenkovrstvé lůžko:

ozubení 6 mm ~ 1,8 kg/m²

ozubení 8 mm ~ 2,4 kg/m²

ozubení 10 mm ~ 2,9 kg/m²


střední lůžko: ~ 4,0 kg/m²

 

Důležitá upozornění

 

Při provádění keramických obkladů a dlažeb je třeba postupovat v souladu s platnými normami, směrnicemi a nejnovějšími technickými poznatky.

 

Balení
Balení Přepravní jednotka Paleta Číslo výrobku EAN – kód
20 kg Papírový pytel šedá - 40 ks. 49187000365609008 4030905080971
Soubory k uložení
Vyhledání prodejce
Bezpečnostní list