Systémové produkty : Lepicí tmely

M 22 Flexibilní lepidlo C2 TE S1

M 22
cz_C2TE_S1

 

BOTAMENT® M 22 je flexibilní tenkovrstvé lepidlo pro lepení téměř všech keramických dlaždic na stěnách a podlahách ve vnitřním i vnějším prostředí.

 

 • flexibilní
 • vysoce stabilní
 • pro plochy s podlahovým vytápěním
 • pro lepení obklad na obklad
 • dlouhá doba pro korekci a uložení obkladu
Oblasti použití

 

Pro lepení

 • hutných a slinutých dlaždic
 • pórovinových obkladů
 • tažených pásků
 • kameninových dlaždic
 • ručně formovaných dlaždic
 • malé i střední mozaiky
 • izolačních a lehkých desek


Povrch velmi hladkých desek (např. tvrzená pěna) je vhodné před lepením zdrsnit.

 

Vhodné podklady

 

 

 • beton, lehčený beton a pórobeton
 • plně zaspárované zdivo
 • cementové a vápenocementové omítky kategorií CS II, CS III a CS IV dle EN 998 a sádrové omítky dle EN 13279-1
 • BOTAMENT® BP konstrukční desky
 • staré keramické dlažby
 • sádrové bloky, sádrokarton, sádrovláknité desky
 • potěry cementové (CT) i na bázi síranu vápenatého (CA)

 

Příprava podkladu

 

 Podklad se musí nacházet v tomto stavu:

 • suchý, čistý a bez námrazy
 • únosný
 • zbavený mastnoty, nátěrů, výpotků, separačních prostředků, prachu a volných částic
 • v rovině dle příslušných norem
 • savé podklady opatřit nátěrem BOTAMENT® D 11

 

Skladovatelnost

 

V chladu a suchu. V originálně uzavřených obalech minimálně 12 měsíců.

 

Poměr míchání

 

~ 6 l vody / 25 kg

 

Doba zrání

 

5 minut

 

Doba na uložení krytiny

 

~ 30 minut

 

Doba na zpracování

 

~ 3 hodiny

 

Největší tloušťka nanášené vrstvy

 

5 mm

 

Pochůznost

 

~ po 24 hodinách

 

Plná zatížitelnost

 

~ za 7 dní

 

Možnost spárování

 

~ po 24 hodinách

 

 

 

 • rozmíchat pomocí pomaluběžného míchadla do čisté studené vody až vznikne homogenní hmota pastovité konzistence

 

Teplota vzduchu a podkladu při zpracování

 

+5°C až +30°C

 

Spotřeba

 

ozubení   6 mm: ~ 2,4 kg/m2 

ozubení   8 mm: ~ 3,2 kg/m2 

ozubení 10 mm: ~ 3,8 kg/m2

 

Důležitá upozornění

 

Další podrobnosti vyhledejte prosím v našem technickém listu na www.botament.com

 

Doplňkové informace

 

Při provádění keramických obkladů a dlažeb je třeba postupovat v souladu s platnými normami, směrnicemi a nejnovějšími technickými

 

Soubory k uložení
Vyhledání prodejce
Bezpečnostní list