Systémové produkty : Vyrovnání stěn a podlah

M 50 Samonivelační stěrka do 15 mm

M 50
cz_EC 1_Plus

 

BOTAMENT® M 50 je samonivelační stěrka pro vyrovnávání podlah ve vnitřním i vnějším prostředí.

 

 • po cca 6 hodinách možné předláždění
 • pro plochy s podlahovým vytápěním
 • vysoká pevnost povrchu
 • odolává zatížení kolečkovými židlemi
 • výborný rozliv
 • pro vrstvy od 0 do 15 mm v jednom pracovním kroku
Oblasti použití

 

Výrobek BOTAMENT® M 50 je vhodný jako:

 • podkladová plocha pro keramické dlaždice a přírodní kameny, rovněž pro podlahové krytiny
 • finální vrstva u pocházených ploch
 • podlahová stěrka do vlhkých prostor

 

Vhodné podklady

 

 

 • beton
 • cementové potěry (CT)
 • potěry ze síranu vápenatého (CA)

 

Příprava podkladu

 

Podklad se musí nacházet v tomto stavu:

 • čistý a bez námrazy
 • únosný
 • zbavený mastnoty, nátěrů, výpotků, separačních prostředků, prachu a volných částic


Savé podklady je nutno opatřit penetračním nátěrem BOTAMENT® D 11.

 

Skladovatelnost

 

V chladu a suchu. V originálně uzavřených obalech minimálně 9 měsíců.

 

Poměr míchání

 

~ 5,5 l vody / 25 kg

 

Doba na zpracování

 

~ 30 minut

 

Největší tloušťka nanášené vrstvy

 

15 mm

 

Pochůznost

 

cca po 3 hodinách

 

Plná zatížitelnost

 

cca po 7 dnech

 

 

 

 • před litím produktu BOTAMENT® M 50 uložit okrajovou pásku na stěny
 • rozmíchat pomocí pomaluběžného míchadla do čisté studené vody
 • doba míchání: nejméně 3 minuty

 

Teplota vzduchu a podkladu při zpracování

 

+5°C až +30°C

 

Spotřeba

 

cca 1,6 kg/m2 / mm vrstvy

 

Balení
Balení Přepravní jednotka Paleta Číslo výrobku EAN – kód
25 kg Papírový pytel šedá - 42 ks. 18919700375609007 4030905060126
Soubory k uložení
Vyhledání prodejce
Bezpečnostní list