Systémové produkty : Vyrovnání stěn a podlah

M 200 Multifunkční malta

M 200
cz_c1t
cz_Speed
de_EC1

 

BOTAMENT® M 200 Multimörtel je jednosložková, hydraulicky vytvrzující malta s možností všestranného využití. Je vhodná mimo jiné pro vyrovnání podkladů ve vnitřním i vnějším prostředí, pro vyplnění rýh ve stěnách i podlahách, pro lepení obkladů a dlažeb i lepení zdicích cihel.

 

 • pro vrstvy od 2 do 30 mm  
 • enormní stabilita a vysoká lepivost 
 • přezkoušeno dle EN 12004: C1 T 
 • nastavitelná pískem pro vrstvy do 50 mm 
 • časná zatížitelnost 
Oblasti použití

 

 

 • vyrovnání, stěrkování a omítání podkladů na stěnách a podlahách
 • výplň rýh, výlomů a děr 
 • lepení obkladaček a dlaždic 
 • osazování přesných zdicích prvků 
 • vytváření vyzdívek v sanitárním prostředí (stoly, vany, sprchové kouty a WC nádrže) 
 • vyrovnání podkladů v bazénech
 • vytváření spojených potěrových vrstev se spádem na malých plochách 
 • lepení minerálních stavebních desek, sádrokartonu, cementovláknitých desek

 

Vhodné podklady

 

 

 • beton a lehčený beton
 • zdivo 
 • cementové potěry (CT) 
 • staré obklady 
 • cementové a vápenocementové omítky kategorií CS II, CS III a CS IV dle EN 998 (pevnost v tlaku ≥ 2,5 N/mm2)


 

Příprava podkladu

 

 

Podklad se musí nacházet v tomto stavu: 


 • čistý a bez námrazy  
 • únosný 
 • zbavený mastnoty, nátěrů, výpotků, separačních prostředků, prachu a volných částic


Dále je třeba dodržet:  


 • sádrové podklady je nutné předem napenetrovat produktem BOTAMENT® D 11 (1× neředěný)

 

Skladovatelnost

 

V chladu a suchu. V originálně uzavřených obalech minimálně 9 měsíců.

 

Poměr míchání

 

~ 6,5 – 7,0 l vody / 25 kg

 

Doba na zpracování

 

při + 23°C ~ 45 minut

při + 10°C ~ 50 minut

při + 5°C ~ 60 minut

 

Mechanická odolnost

 

po ~ 2- 2,5 hodinách

 

 

 

 • rozmíchat pomocí pomaluběžného míchadla do čisté studené vody 
 • po namíchání se BOTAMENT® M 200 Multimörtel plynule nanášet pomocí vhodného náčiní (lžíce, hladítka) 

 

Teplota vzduchu a podkladu při zpracování

 

+ 5°C až + 30°C

 

Spotřeba

 

~ 1,3 kg/ m²/ mm

 

Důležitá upozornění

 

Bezpečnostní list je vám k dispozici na www.botament.com

 

Doplňkové informace

 

Další podrobnosti vyhledejte prosím v našem technickém listu na www.botament.com

 

Balení
Balení Přepravní jednotka Paleta Číslo výrobku EAN – kód
25 kg Papírový pytel grau - - 18902000375609 4030905060379
5 kg Papírový pytel grau - - 18902000195609 4030905060393
Soubory k uložení
Vyhledání prodejce
Bezpečnostní list