Systémové produkty : Terrachamp

BTK 200 TERRACHAMP Lepicí tmel na balkóny a terasy 2sl. R2

BTK 200 TERRACHAMP
cz_R2
cz_Hydro02

 

BOTAMENT® BTK 200TERRACHAMP je difuzně otevřený, reaktivní lepicí tmel pro lepení dlažeb na balkónech a terasách. Na podkladech tvořených drenážní vrstvou lze používat BOTAMENT® BTK 200TERRACHAMP výhradně se spárovací hmotou BOTAMENT® BTF 200TERRACHAMP. Při kladení dlaždic tmelem BOTAMENT® BTK 200TERRACHAMP přímo na spojenou hydroizolační vrstvu, následně spárovat hmotou MULTIFUGE® Diamond.

 

 • systém s vysokou propustností par  
 • nově definovaná flexibilita, výrazně převyšuje požadavky EN 12002
 • vysoká odolnost cyklům zmrazení – tání     
 • jedinečná zpracovatelnost   
 • kladení bez kombinované metody 
 • téměř pro všechny keramické dlaždice a přírodní kameny nenáchylné k probarvení 
 • vysoké pevnosti v přídržnosti a v tahu za ohybu  
 • ochrana proti výkvětům novou technologií HYDRO O2 Flex
Oblasti použití

 

Pro lepení:

 • hutných a slinutých dlaždic
 • tažených pásků
 • kameninových dlaždic
 • ručně formovaných dlaždic
 • mnoha přírodních kamenů

 

Vhodné podklady

 

 

 • tenkovrstvé drenážní systémy
 • BOTAMENT® BTD 200TERRACHAMP drenážní malta
 • spojené hydroizolační vrstvy BOTAMENT®

 

Příprava podkladu

 

Podklad se musí nacházet v tomto stavu:

 • suchý, až matně vlhký a čistý
 • únosný
 • zbavený separačních prostředků a volných částic
 • se spádem nejméně 1,5%

 

Skladovatelnost

 

V chladu a suchu, nesmí zmrznout. V originálně uzavřených obalech minimálně 9 měsíců.

 

Poměr míchání

 

7,3 (A) : 1 (B)

 

Doba na uložení krytiny

 

~ 15 minut

 

Doba na zpracování

 

~ 30 minut

 

Pochůznost

 

cca po 24 hodinách

 

 

 

 • složku B protřepat a přidat ke složce A, poté navzájem řádně smísit po dobu nejméně 3 minut pomocí pomaluběžného míchacího zařízení
 • pro omezení chybného smísení hmoty BOTAMENT® BTK 200TERRACHAMP se směs následně překlopí (důkladně vyprázdnit vědro) do čisté nádoby a znovu promíchá
 • rozprostřít profilovanou stranou zubové stěrky vrstvu tmelu BOTAMENT® BTK 200TERRACHAMP (respektovat dobu zavadnutí – na uložení dlaždic)
 • vtlačit dlaždice do lepidla mírně posuvným pohybem a vyrovnat


Výrobně stanovený poměr míšení je nutné přesně dodržet.

 

Teplota vzduchu a podkladu při zpracování

 

+10°C až +30°C

 

Spotřeba

 

8 mm – zubová stěrka ~ 3,4 kg/m²

10 mm – zubová stěrka ~ 3,8 kg/m²

 

Balení
Balení Přepravní jednotka Paleta Číslo výrobku EAN – kód
10 kg Plastová nádoba Barva produktu: šedá - 33 ks. 96550000245609 4030905131529
Soubory k uložení
Vyhledání prodejce
Bezpečnostní list