Systémové produkty : Lepení přírodních kamenů

MULTISTONE Multifunkční lepicí tmel pro keramické dlaždice a přírodní kameny C2 FT S1/S2

MULTISTONE
cz_C2FT_S1_S2
cz_EC 1_Plus
Redukovaná prašnost
airflow

 

MULTISTONE® je multifunkční, lehčený lepicí tmel pro lepení bezmála všech přírodních kamenů, či keramických dlaždic na stěnách i podlahách ve vnitřním i vnějším prostředí. Díky technologii airflow je dosaženo velmi vláčné konzistence a Multistone je zvlášť lehce zpracovatelný.

 

 • velmi stabilní a vysoce flexibilní   
 • zvláště vhodný pro velkoformátové dlaždice 
 • vysoká vydatnost  
 • rychleschnoucí s krystalickou vazbou vody
 • redukovaná prašnost 
 • pro vyrovnání podkladu do 30 mm
 • vhodný pro bazény a nádrže s pitnou vodou dle DVGW W 270 a W 347 (SRN)
Oblasti použití

 

 

Pro lepení 


 • přírodních kamenů 
 • hutných a slinutých dlaždic 
 • pórovinových obkladů  
 • tažených pásků  
 • kameninových dlaždic  
 • ručně formovaných dlaždic 
 • keramické i skleněné mozaiky 
 • skleněných obkladů  
 • izolačních a lehkých desekPovrch velmi hladkých desek (např. tvrzená pěna) je vhodné před lepením zdrsnit.

 

Vhodné podklady

 

 

 • beton, lehčený beton a pórobeton 
 • plně zaspárované zdivo
 • cementové a vápenocementové omítky kategorií CS II, CS III a CS IV dle EN 998 a sádrové omítky dle EN 13279-1 (pevnost v tlaku ≥ 2,5 N/mm2)
 • BOTAMENT® BP konstrukční desky 
 • staré keramické dlažby 
 • sádrové bloky, sádrokarton, sádrovláknité desky
 • potěry cementové (CT) i na bázi síranu vápenatého (CA)

 

Příprava podkladu

 

 

Podklad se musí nacházet v tomto stavu: 


 • suchý, čistý a bez námrazy  
 • únosný 
 • zbavený mastnoty, nátěrů, výpotků, separačních prostředků, prachu a volných částic
 • v rovině dle příslušných norem 
 • savé podklady opatřit nátěrem BOTAMENT® D 11

 

Skladovatelnost

 

V chladu a suchu. V originálně uzavřených obalech minimálně 9 měsíců.

 

Poměr míchání

 

Poměr míchání S1:

vyrovnání = ~ 3,6 l vody / 15 kg

silné lůžko = ~ 3,6 l vody / 15 kg

střední lůžko = ~ 3,8 l vody / 15 kg

tenkovrstvé lůžko = ~ 4,5 l vody / 15 kg

tekuté lůžko = ~ 4,8 l vody / 15 kg


Poměr míchání S2:

tenkovrstvé lůžko = ~ 3,75 l BOTAMENT D 10 + 0,75 l vody / 15 kg

tekuté lůžko = ~ 4,0 l BOTAMENT D 10 + 0,8 l vody / 15 kg

 

Doba zrání

 

~ 3 minuty

 

Doba na uložení krytiny

 

~ 20 minut

 

Doba na zpracování

 

~ 30 minut

 

Největší tloušťka nanášené vrstvy

 

30 mm

 

Pochůznost

 

po ~ 2 hodinách

 

Plná zatížitelnost

 

po ~ 48 hodinách

 

Možnost spárování

 

po ~ 3 hodinách

 

 


 • rozmíchat pomocí pomaluběžného míchadla do čisté studené vody až vznikne homogenní hmota pastovité konzistence 

 

Teplota vzduchu a podkladu při zpracování

 

+5°C až +25°C

 

Spotřeba

 

Spotřeba tenkovrstvé lůžko:

ozubení  6 mm = ~ 2,0 kg/m2

ozubení  8 mm = ~ 2,6 kg/m2

ozubení 10 mm = ~ 3,0 kg/m2


Spotřeba střední lůžko:

~ 4,0 kg/m2


Spotřeba tekuté lůžko:

ozubení  8 mm = ~ 2,5 kg/m2

ozubení 10 mm = ~ 2,8 kg/m2

 

Důležitá upozornění

 

Při provádění keramických obkladů, dlažeb a kladení přírodních kamenů je třeba postupovat v souladu s platnými normami, směrnicemi a nejnovějšími technickými poznatky.

 

Balení
Balení Přepravní jednotka Paleta Číslo výrobku EAN – kód
15 kg Papírový pytel krémově bílá - 50 ks. 49224000315609 4030905080506
Soubory k uložení
Vyhledání prodejce
Bezpečnostní list