Systémové produkty : Rychlovazné potěry

EB 100 Botascreed Pryskyřičný potěr – pojivo 2 sl.

EB 100 Botascreed

 

 

BOTAMENT® EB 100 Botascreed je epoxidová pryskyřice pro výrobu pryskyřičných potěrů do vnitřního i vnějšího prostředí. 

 

 • rychlé vytvrzení umožňující časné kladení krytin   
 • pojivo pro přípravu pryskyřičných malt
 • použití i s vlhkým kamenivem 
 • excelentní zpracovatelnost
 • velmi dobrá přídržnost k nasákavým i nenasákavým podkladům
 • pro plochy s podlahovým vytápěním

Oblasti použití

 

 

 • pojivo pro rychle vytvrzující pryskyřičné potěry
 • penetrace pod následné nátěry a izolační vrstvy na bázi reaktivních pryskyřic
 • kontaktní můstek pod reaktivní malty a stěrky


 

 

Příprava podkladu

 

Podklad se musí nacházet v tomto stavu:

 • čistý a bez námrazy  
 • únosný 
 • zbavený mastnoty, nátěrů, výpotků, separačních prostředků, prachu a volných částic


 

 

Skladovatelnost

 

V chladu, nesmí zmrznout. V originálně uzavřených obalech minimálně 12 měsíců.

 

Poměr míchání

 

2,5 (A) : 1 (B)

 

Doba na zpracování

 

~ 25 minut

 

Pochůznost

 

~ po 12 hodinách

 

 

 

 • přidat tvrdidlo (B) do pryskyřice (A) a navzájem řádně smísit po dobu nejméně 3 minut pomocí pomaluběžného míchacího zařízení 
 • pro omezení chybného smísení hmoty BOTAMENT® EB 100 Botascreed se směs následně přelije (důkladně vyprázdnit vědro) do čisté nádoby a znovu rozmíchá BOTAMENT® EB 100 Botascreed jako penetrace před nanášením pryskyřičných vrstev:


 • postupně vylévat na podklad a roztírat pomocí ocelové, či gumové stěrky nebo pomocí válečku 
 • následnou vrstvu z reaktivních pryskyřic provést na BOTAMENT® EB 100 Botascreed do 24 hodin (nebude-li to možné, je nutné čerstvě natřenou plochu zasypat sušeným křemičitým pískem o zrnitosti 0,1 – 0,3 mm) 


BOTAMENT® EB 100 Botascreed jako reaktivní malta 


Vlastnosti reaktivní malty jsou závislé na množství a zrnitosti použitého písku. 


Při nanášení malty v poměru plnění 1:4 a výše, je vhodné připravenou maltu aplikovat do čerstvého kontaktního nátěru BOTAMENT® EB 100 Botascreed.  BOTAMENT® EB 100 Botascreed jako penetrace před nanášením pryskyřičných vrstev:


 • do namíchané hmoty přidat betonářský písek o zrnitosti 0–8 mm v poměru 1:25

 

Teplota vzduchu a podkladu při zpracování

 

+ 10°C až + 30°C

 

Spotřeba

 

penetrace: ~ 100 - 300 g / m

 

Důležitá upozornění

 

Hmotu BOTAMENT EB 100 Botascreed chránit v průběhu vytvrzovacího procesu před vlhkostí. Bezpečnostní list je vám k dispozici na www.botament.com

 

Doplňkové informace

 

Další podrobnosti vyhledejte prosím v našem technickém listu na www.botament.com

 

Balení
Balení Přepravní jednotka Paleta Číslo výrobku EAN – kód
1 kg Plechová nádoba bernsteinfarben - - 51770000115609 4030905120264
Soubory k uložení
Vyhledání prodejce
Bezpečnostní list